AVÍS LEGAL

El present Avís Legal regula l’accés per part de l’USUARI del Lloc Web als continguts proporcionats per ARC DESPATX D’ADVOCATS I CONSULTORS, S.L.P. (Des d’ara ARC CONSULTORS). La simple utilització de la informació continguda en aquest lloc web implica la total acceptació de l’Avís Legal, pel que aconsellem que accedeixi periòdicament, per la seva constant actualització.

INFORMACIÓ GENERAL:

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), posem en el seu coneixement que el titular del domini és ARC DESPATX D’ADVOCATS I CONSULTORS, SLP (CIF B63039531), amb domicili social a Granollers (Barcelona), Carrer RB Josep Tarradellas nº 3 P.1 PTA.1. (08402).

Contacte: arc@arc-consultors.cat

CONDICIÓ D’USUARI:

La navegació, accés i ús del lloc web confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten tots els termes, condicions i obligacions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. El lloc web proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades, de manera que l’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del mateix. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

▪La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis.

▪El ús de la informació, serveis i dades ofertes contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES I COOKIES:

La informació referent a les polítiques de privacitat i galetes aplicades en estan disponibles a:

POLÍTICA DE PRIVACITAT:  www.arc-consultors.cat/politica-privacitat/

POLÍTICA DE COOKIES: www.arc-consultors.cat/politica-cookies/

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els continguts de , tant text, imatges, disseny gràfic, codi font, logotips, marques, etc., són titularitat exclusiva d’ARC CONSULTORS i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos.

ARC CONSULTORS és titular exclusiu de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que componen el lloc web . Així mateix, queden reservats en favor d’ARC CONSULTORS, tots els drets sobre qualsevol contingut, serveis o elements de la seva propietat que s’incorporessin a , incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, aquells elements que conformen la aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc web; entre d’altres, l’arquitectura de navegació; els codis font; imatges, enregistraments, programes d’ordinador, base de dades, tecnologia, logotips i signes distintius.

Vostè es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que bé ARC CONSULTORS o bé els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® i ™, etc.), els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els continguts (com per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, etc.) i / o l’accés, visualització i , si escau, descàrrega dels continguts i / o serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials.

ARC CONSULTORS es reserva tots els drets relacionats amb la propietat intel·lectual i industrial sobre els elements de la seva pàgina web , i no li concedeix cap altra llicència o autorització d’ús sobre la seva Propietat distinta de la qual expressament es detalla en la present clàusula.

RESERVA DE DRETS:

ARC CONSULTORS es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en , i la seva configuració, prestacions o condicions generals, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

ARC CONSULTORS no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés i / o ús de , ni assumirà cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet. Tampoc garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, pel que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS:

Sobre la informació: ARC CONSULTORS no es fa responsable de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, i actualització de la informació subministrada a través del lloc web . Els continguts són de caràcter informatiu, per la qual cosa ARC CONSULTORS no es responsabilitza de les seves decisions preses a partir dels mateixos, ni dels danys i perjudicis que se li produeixin a vostè oa tercers amb base a la informació obtinguda en aquest Lloc Web.

De la qualitat del servei: Vostè admet conèixer i ser conscient de l’existència a la xarxa de virus, cucs i altres elements maliciosos.

A vostè li correspon la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests programes informàtics nocius, sense que ARC CONSULTORS sigui responsable dels danys produïts en els seus equips informàtics o de tercers durant el seu accés a .

De la disponibilitat del servei: L’accés a requereix de serveis i subministraments per part d’altres prestadors de serveis de la societat de la informació, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament escapa al control d’ARC CONSULTORS. Per tant, els serveis proveïts poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles en qualsevol moment. ARC CONSULTORS no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Dels continguts accedits en o mitjançant el portal: Aquest lloc web permet l’accés a enllaços i altres llocs web (en endavant, “Llocs enllaçats”). En aquests casos, ARC CONSULTORS actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb el que disposa la LSSICE, de manera que només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi actuat amb la diligència deguda per retirar aquests continguts. Si considera que un dels llocs enllaçats inclou continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a ARC CONSULTORS, qui actuarà amb tota diligència per retirar els enllaços que sigui convenient. ARC CONSULTORS, tampoc es fa responsable dels continguts i serveis oferts en els llocs enllaçats, pel que no respon dels danys produïts per la seva il • licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat.

LLICÈNCIA D’ENLLAÇOS:

Tot enllaç de tercers a haurà de ser a la pàgina principal. Vostè i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç de complir les condicions següents que a continuació es detallen. Qualsevol altra pretensió d’enllaç diferent de l’estipulada en la present clàusula requerirà la prèvia acceptació per escrit d’ARC CONSULTORS.

No podrà reproduir, ni imitar, totalment o parcialment, el contingut de , ni l’aparença gràfica del mateix, ( “look and feel”), ni realitzarà marcs ( “frames”) ni enllaços acoblats ( “link inline”) de les pàgines d’ARC CONSULTORS. No es crearà cap explorador, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre la pàgina web .

No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigradores sobre el lloc web o qualsevol de les propietats d’ARC CONSULTORS i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que ARC CONSULTORS col·labora o és un soci col·laborador i / o que en qualsevol forma ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’enllaç.

El lloc web en què s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin ARC CONSULTORS, excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix enllaç o aquelles altres propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per ARC CONSULTORS. Així mateix, el lloc web en què s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic.

ARC CONSULTORS es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les prohibicions incloses en aquest Avís Legal.

PROHIBICIONS:

Queda expressament prohibit:

▪Utilizar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de els serveis, els equips informàtics o els

documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic d’ARC CONSULTORS.

▪Utilizar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l’entitat oa tercers, sense que vostè hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.

▪Reproducir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

▪Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) d’ARC CONSULTORS o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

▪La obtenció o fins i tot l’intent d’obtenció dels continguts fent servir mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i / o dels Continguts.

LEGISLACIÓ:

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a tota qüestió litigiosa relacionada amb aquest lloc web serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a això els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Contacta ara

  He llegit i accepto la Política de Privacitat, em dono per informat de tot el que en ella es disposa i consenteixo expressament el tractament de les meves dades amb les finalitats descrites.

Telèfon

93 860 19 22

h

Fax

93 870 48 96