Suport econòmic

Especialització, expertesa i compromís amb la gestió pública Tornar a serveisContacta

Suport econòmic

Especialització, expertesa i compromís amb la gestió pública Tornar a serveisContacta

Suport econòmic i pressupostari

Suport a l’elaboració del pressupost amb tots els seus annexos i normes complementàries.

Planificació i gestió pressupostaria.

Comptabilitat pública.

Liquidació pressupostaria.

Plans d’ajustament.

Defensa jurídica en processos per responsabilitat comptable davant el Tribunal de Comptes.

Contacta ara

Telèfon

93 860 19 22

h

Fax

93 870 48 96