Seguretat Pública

Especialització, expertesa i compromís amb la gestió pública Tornar a serveisContacta

Seguretat Pública

Especialització, expertesa i compromís amb la gestió pública Tornar a serveisContacta

Policies locals i protecció civil

Disseny de plans integrals de seguretat ciutadana i protecció civil.

Policies locals: estudis d’efectius i mitjans, estudis organitzatius, estructures de comandament i desenvolupament operatiu.

Coordinació i cooperació entre cossos de policies locals.

Personal o funció pública policial.

Defensa jurídica integral de l’Administració Pública i dels funcionaris de les policies locals.

Contacta ara

Telèfon

93 860 19 22

h

Fax

93 870 48 96