Mitjans i professionals

Especialització, expertesa i compromís amb la gestió pública Estudis i treballsContacta

Mitjans i professionals

Especialització, expertesa i compromís amb la gestió pública Estudis i treballsContacta

Profesionals

Santiago Sáenz Hernáiz

Advocat

Soci director de la firma, advocat col·legiat des de 1981 i dedicat professionalment des d’aquella data a la defensa de les Administracions públiques, en els següents àmbits: organització, funcionament i règim jurídic, serveis i activitats, contractació, béns, hisendes locals (pressupost, tributs i preus públics, gestió, recaptació i procediment sancionador), personal al servei de les administracions públiques (personal funcionari, eventual i de règim laboral), urbanisme (planejament, gestió i disciplina).

En l’exercici de la seva activitat professional ha estat contractat i ha assolit la defensa jurídica de l’Administració de la Seguretat Social, l’Administració de la Generalitat de Catalunya (Departament de Presidència i Salut, Secretaria d’Estratègia i Coordinació i Servei Català de la Salut), local (entre d’altres: Diputació de Barcelona, Diputació de Tarragona, diversos consells comarcals i ajuntaments).

En la seva funció de director del Departament de Dret Públic és el responsable del contracte de suport jurídic a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació Catalana de Municipis, així com del Servei Jurídic d’Assistència Local de la Diputació de Barcelona.

Professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i de l’Escola de Pràctica Jurídica. Ponent de nombrosos seminaris i ponències en matèria d’empleats públics i professor de postgrau i mestratges en aquesta matèria, com ara la Diplomatura de Postgrau-Especialista universitari en gestió de personal al servei de les entitats locals que organitza la Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili de Tarragona en col·laboració amb l’ACM.

Consultor de la firma informàtica Sigep Aytos pel suport jurídic als seus programaris adreçats al Sector Públic.

Susanna Jiménez Ruiz

Assesora laboral

Responsable de l’àrea laboral.
Diplomada de postgrau en gestió de personal al servei de les entitats locals.
Diplomada de la UOC en Formació Superior de RRHH.

Xavier Bonet Alcántara

Advocat

Advocat, llicenciat en dret per la universitat Pompeu Fabra l’any 2008, col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers l’any 2008, ha realitzat el Postgrau de l’Escola de Pràctica Jurídica de l’ICAB durant el curs 2008-2009. S’encarrega de tasques de defensa jurídica tant de les administracions públiques com de particulars o empreses a les jurisdiccions social i contenciós administrativa.

Especialitzat en les tasques d’assessorament laboral de personal al servei de les entitats locals i s’encarrega de la negociació col·lectiva amb els representants dels treballadors, redacció de convenis i pactes, gestions davant l’Autoritat Laboral,  Inspecció de Treball i ens de conciliació.

PAQUI ALCÁNTARA GRANADOS

Adjunta a direcció

Responsable de l’administració i assumptes interns del despatx. Comptabilitat, tresoreria, relacions amb clients i proveïdors.

CLAUDIA MARTOS ARREDONDO

Assessora Laboral

Graduada en Relacions Laborals per la Universitat de Barcelona.

Patricia Ramírez Amoedo

Assessora Laboral

Graduada en Relacions Laborals per la Universitat de Barcelona.

Mitjans materials

PROGRAMARI SIGEP-AYTOS DE RECURSOS HUMANS: es tracta d’un programari concebut específicament per la gestió del RR.HH al sector públic i permet des de la confecció i gestió pressupostària del capítol I, amb disseny de plantilla, relació de llocs de treball i catàleg, fins al registre de personal i la gestió laboral amb la confecció de nòmines i documents de cotització dels empleats públics.

Possibilitat de connexió remota i de enviar les nòmines als treballadors a través del programa de gestió documental Firma Doc.

Aquest programari és de la mateixa família del programa SAGE-AYTOS SICALWIN de comptabilització pública, que és el de general utilització per les administracions locals en ser el programa facilitat per la Diputació de Barcelona als municipis.

PROGRAMARI A3

WOLTERS KLUWER, A3ASESOR-CON , és un complet conjunt de prestacions especialitzades per a l’àrea fiscal i comptable.

WOLTERS KLUWER, A3ASESOR-GES, programa especialitzat en gestió per a professionals.

PLATAFORMA DE SERVEIS JURÍDICS “ES PÚBLICO”: la subscripció a aquesta base de dades permet l’accés a la major base de dades d’expedients administratius, adaptats a les diferents legislacions autonòmiques, especialista en l’administració local, a més d‘incloure anàlisis pràctics de la legislació aprovada recentment.

BASE DE DADES “EL DERECHO”: la subscripció a aquesta base de dades permet l’accés a la opció més àmplia, incloent total la Jurisprudència, inclosa la europea, i legislació (estatal, catalana i de la resta de CC.AA.), a més d’incloure la subscripció a doctrina i a les bases específiques (de Dret Administratiu i  Administració Local, Memento Social, etc).

REPERTORI i REVISTA JURÍDICA LA LEY: incloent la informació diària en paper a més de l’accés on-line a la base de dades de Legislació, Jurisprudència i Doctrina.

ECONOMIST & JURIST: revista periòdica d’informació jurídica general.

PLATAFORMA DE SERVEIS JURÍDICS “ES PÚBLICO”: la subscripció a aquesta base de dades permet l’accés a la major base de dades d’expedients administratius, adaptats a les diferents legislacions autonòmiques, especialista en l’administració local, a més d‘incloure anàlisis pràctics de la legislació aprovada recentment.

BASE DE DADES “EL DERECHO”: la subscripció a aquesta base de dades permet l’accés a la opció més àmplia, incloent total la Jurisprudència, inclosa la europea, i legislació (estatal, catalana i de la resta de CC.AA.), a més d’incloure la subscripció a doctrina i a les bases específiques (de Dret Administratiu i  Administració Local, Memento Social, etc).

REPERTORI i REVISTA JURÍDICA LA LEY: incloent la informació diària en paper a més de l’accés on-line a la base de dades de Legislació, Jurisprudència i Doctrina.

ECONOMIST & JURIST: revista periòdica d’informació jurídica general.

Contacta ara

  He llegit i accepto la Política de Privacitat, em dono per informat de tot el que en ella es disposa i consenteixo expressament el tractament de les meves dades amb les finalitats descrites.

Telèfon

93 860 19 22

h

Fax

93 870 48 96