POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE: ARC DESPATX D’ADVOCATS I CONSULTORS, S.L.P.

FINALITAT: GESTIÓ DE CLIENTS I CONTACTES; GESTIÓ DELS CLIENTS POTENCIALS I CONTACTES DE L’DESPATX; GESTIÓ DE CONSULTA I REQUERIMENTS WEB; ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS; INFORMAR SOBRE ELS SERVEIS QUE PRESTA EL DESPATX; MANTENIMENT DE LLISTES DE SUPRESSIÓ ACTUALITZADES PER A EVITAR SER CONTACTAT SI HO SOL·LICITA; PERMETRE EL FUNCIONAMENT DEL NOSTRE LLOC WEB / APLICACIONS A TRAVÉS DE COOKIES TÈCNIQUES I FUNCIONALS; REALITZACIÓ D’ESTADÍSTIQUES.

LEGITIMACIÓ: consentiment explícit, COMPLIMENT D’UNA RELACIÓ CONTRACTUAL I INTERÈS LEGÍTIM.

DESTINATARIS: no se cediran DADES A TERCERS, TRET OBLIGACIÓ LEGAL

EXERCICI DE DRETS: EXERCICI DELS DRETS D’ALTRES DEL TRACTAMENT, PORTABILITAT DE LES DADES, accés, rectificació, supressió i OPOSICIÓ A: ARC@ARC-CONSULTORS.CAT.

INFORMACIÓ ADDICIONAL: PODEU CONSULTAR LA INFORMACIÓ ADDICIONAL I DETALLADA SOBRE LA NOSTRA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES EN LES CLÀUSULES QUE PRESENTEN A CONTINUACIÓ.

En compliment del que disposa REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (en endavant, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, ARC DESPATX d’ADVOCATS I CONSULTORS, SLP (Des d’ara ARC CONSULTORS) l’informa com RESPONSABLE DEL TRACTAMENT de que totes les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de <ARC-CONSULTORS.CAT> seran incorporades a un fitxer de dades mantingut sota estrictes mesures de seguretat i confidencialitat, i es mantindran emmagatzemats mentre gestionem les seves peticions o consultes, mentre hi hagi una relació de serveis vigent o fins que vostè ens indiqui el contrari.

Les finalitats de les operacions de processament de dades que porta a terme ARC CONSULTORS com a responsable de tractament són exclusivament la gestió de clients i contactes; gestió dels clients potencials i contactes del despatx; gestió de consulta i requeriments web; enviament de comunicacions comercials i promocionals; informar sobre els serveis que presta el despatx; manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat si vostè ho demana; permetre el funcionament del nostre lloc web / aplicacions a través de galetes tècniques i funcionals; realització d’estadístiques.

Les categories de dades tractades per ARC CONSULTORS corresponen a:

▪Dades identificatives,

▪Direccions postals o electròniques

▪Informació comercial i econòmica

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les dades facilitades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

La base legal per als diferents tractaments en funció de les diferents finalitats perseguides és de:

▪GESTIÓ DE CLIENTS I CONTACTES: COMPLIMENT D’UNA RELACIÓ CONTRACTUAL.

▪GESTIÓ DELS CLIENTS POTENCIALS I CONTACTES DE L’DESPATX: COMPLIMENT D’UNA RELACIÓ CONTRACTUAL I INTERÈS LEGÍTIM.

▪GESTIÓ DE CONSULTA I REQUERIMENTS WEB: COMPLIMENT D’UNA RELACIÓ CONTRACTUAL I INTERÈS LEGÍTIM.

▪ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS: consentiment explícit.

▪INFORMAR SOBRE ELS SERVEIS QUE PRESTA EL DESPATX: INTERÈS LEGÍTIM.

▪MANTENIMENT DE LLISTES DE SUPRESSIÓ ACTUALITZADES PER A EVITAR SER CONTACTAT SI HO SOL·LICITA: OBLIGACIÓ LEGAL.

▪PERMTRE EL FUNCIONAMENT DEL NOSTRE LLOC WEB / APLICACIONS A TRAVÉS DE COOKIES TÈCNIQUES I FUNCIONALS: INTERÈS LEGÍTIM.

▪REALITZACIÓ D’ESTADÍSTIQUES: INTERÈS LEGÍTIM.

L’informem que l’ús dels formularis disponibles a <ARC-CONSULTORS.CAT> està limitat a usuaris majors d’edat, de manera que en utilitzar qualsevol d’ells, vostè garanteix que compleix amb aquest requisit i accepta les conseqüències que es derivin en cas de no ser així. Els formularis posats a la seva disposició poden omplir en l’idioma que vostè desitgi, però, ARC CONSULTORS no es fa responsable dels errors o de la impossibilitat d’atendre la seva sol·licitud causa de l’ús d’un idioma inadequat. L’emplenament dels formularis, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar en un futur, és totalment potestativa, però, la negativa a facilitar determinades dades, podrà suposar la impossibilitat de complir amb la seva petició.

ARC CONSULTORS ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells mitjans o mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, i per això li garantim la major confidencialitat en el seu tractament, confirmant que no es realitzarà cap cessió dels mateixos a tercers.

En lliurar voluntàriament les seves dades CONSENTEIX EXPRESSAMENT el seu tractament automatitzat o no per part d’ARC CONSULTORS, així com la seva comunicació a entitats la connexió amb les seves dades sigui necessària o legalment obligatòria, i en el cas de comunicacions comercials via correu electrònic o mitjà equivalent, CONSENTEIX EXPRESSAMENT la seva recepció.

El consentiment atorgat podrà ser revocat en qualsevol moment mitjançant l’exercici dels drets de limitació del tractament, portabilitat de les dades, accés, rectificació, supressió i oposició, que ARC CONSULTORS li garanteix, dirigint-se per escrit a ARC@ARC-CONSULTORS.CAT .

Així mateix, l’informem que ARC CONSULTORS ha assignat de forma voluntària un DPO (Delegat de Protecció de Dades) per dirimir qualsevol dubte, queixa o suggeriment sobre el tractament i registre de les operacions de processament pot posar-se en contacte amb el DPO assignat a la següent direcció: dpo@bellavistalegal.eu

Contacta ara

  He llegit i accepto la Política de Privacitat, em dono per informat de tot el que en ella es disposa i consenteixo expressament el tractament de les meves dades amb les finalitats descrites.

Telèfon

93 860 19 22

h

Fax

93 870 48 96